VISITAS

jueves, 6 de febrero de 2014

¿Que es la filologia ?

La paraula filologia procedix del grec i significa, lliteralment, ‘amor pel coneiximent’. El Diccionari d'Autoritats la definix com una “ciencia composta i adornada de la Gramatica, rhetorica, Historia, Poesia, Antigores, i generalment de la Critica, en especulacio general de totes les demes Ciencies. Es veu Grega. LAT. PHILOLOGIA”. Es dir, per als creadors d'este diccionari del segle XVIII, la filologia es la ciencia de les ciencies pero, sobre tot, la ciencia de les ciencies humanes. En l'actualitat, el terme ‘filologia’ s'ha aplicat, sobre tot, a l'estudi critic de la llengua i la lliteratura.

Normalment al substantiu ‘filologia’ seguix un adjectiu: ‘romanica’, ‘germanica’, ‘classica’, ‘semitica’, ‘eslava’, ‘hispanica’, ‘francesa’, ‘anglesa’, etc. El calificatiu se referix a les llengües i lliteratures que son estudiades de forma especial en eixe titul.

Els adjectius ‘romanica’, ‘germanica’ o ‘classica’ fan referencia a un model d'estudi i d'ensenyança que se denomina comparat. En filologia classica s'estudia el llati i el grec, ademes de l'indoeuropeu, el tronc del que deriven les llengües cridades classiques. La filologia romanica se relaciona en la filologia classica perque estudia les llengües i les lliteratures que procedixen i evolucionen directament del llati fins convertir-se en les llengües maternes de bona part dels actuals europeus i de les persones que en atres llocs del mon descendixen o han entrat historicament en contacte en europeus que parlen les llengües romanços.

En el nou Grau de Llengües, Lliteratures i Cultures Romaniques s'estudia, des d'una perspectiva comparada i historica, l'us llingüistic, lliterari i cultural d'estes llengües..

UNIVERSITAT DE SALAMANCA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario