VISITAS

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Ramón Muntaner i la seua fiabilitat


Totes les senyes indiquen que una part de la "cronica" escrita pel catala RAMÓN MUNTANER no està basada en l'experiencia propia i directa de l'autor sino en una serie de suposts que el croniste presenta de manera marcadament idealisada i distorsionada. Precisament es en l'inverosimilitut de la llegenda del "BELL CATHALANESCH" a on millor queda reflectida la falsetat i inexactitut dels "senyes" presentats en dita "cronica".

 RAMÓN MUNTANER, segons ell mateix aclarix en la seua obra, escomençà a escriure la seua "cronica" molts anys despres d'ocorrer alguns dels fets que preten reflectir. En concret, segons paraules del propi croniste, l'inicià el quinze de Maig de 1325 quan contava en 60 anys d'edat (AQUEST lliure el COMENCI LLA DEUS MERCE era en TEMPS de LX ANYS. Lo QUAL lliure yo COMENCE ha XV JORNS de MAIG de l'ANY de l'ENCARNACIO de NOSTRE SENYOR DEUS IESU CHRIST M.CCC.XXV). Substraent 60 anys a 1325 s'obte 1265, que seria l'any de naiximent de MUNTANER, mateix any en el que el rei aragones JAUME I "el Conquistador" inicià una CAMPANYA militar en el Regne de MURCIA en anim d'enforfoguir la rebelio sarraïna present en aquelles terres.

 ¿Com es possible que havent naixcut RAMÓN MUNTANER en el mateix any en el que el rei JAUME I realisà la seua CAMPANYA militar per terres murcianes, 1265, MUNTANER, sense apenes un any d'edat poguera haver acompanyat al rei com croniste i haver segut testic directe de, segons lo que narra, una (suposta) repoblament absoluta de catalans en viles de MURCIA i Alacant i d'un (supost) "BELL CATHALANESCH" parlat per estos pobladors ?

 Resulta de pur sentit comu entendre que MUNTANER mai pogue acompanyar al rei JAUME I en la seua campanya murciana, tal i com el croniste preten fer creure en la seua obra, i que per tant no pogue ser testic ni de la suposta "repoblament catalana", ni del supost "BELL CATHALANESCH" als que fa referencia. Els motius que espentaren a MUNTANER a mentir i a falsejar en la seua cronica, perdent tot rigor i credibilitat, no son especialment rellevants, lo substancial es que tots aquells catalanistes(*) que en base a MUNTANER i la seua cronica van proclamant que la llengua Catalana estava present i reconeguda en MURCIA i Alacant en el segle XIII han deixat de tindre en MUNTANER i la seua obra les "proves irrefutables" a tals suposts (a no ser que pretenguen imbuir d'autoritat a un "croniste" que en 1265 encara caminava en bolquers i que mai vixque els acontenyiments senyalats en primera persona, com intencionadament preten fer creure).

 Es tanta la desinformacio i inexactitut de la que fa gala RAMÓN MUNTANER en relacio a este assunt, que en la seua cronica data en l'any 1238 (M.CC.XXXVIII) la presencia del rei "en JAUME D'ARAGO" en terres murcianes, quan historicament està mes que provat que fon durant els anys 1265-1266 quan el rei aragones JAUME I estigue en el Regne de MURCIA ajudant al seu gendre castella l'infant Alfons (Alfons X "el Sabi") a enforfoguir la rebelio sarraïna (recordem que l'any 1238 es el de l'entrada del rei aragones en Valencia). En resum, si se donara per bo l'any de 1238 com el corresponent a la campanya del rei aragones JAUME I en MURCIA l'assunt encara se tornaria molt mes irrisori, posat que implicaria que MUNTANER hauria segut capaç de complir el seu comés de croniste encara sense haver naixcut (potser un comés a l'alcanç de qualsevol catalaniste de PRO, pero vedat al restant dels mortals).

 Conve saber, ademes, que el rei JAUME I falli quan RAMÓN MUNTANER tenia nomes onze anys d'edat, any 1276, per lo que es mes que evident que MUNTANER no pogue mai acompanyar com croniste al rei JAUME I en ninguna de les seues campanyes, ni pogue ser testic directe i presencial d'uns fets que el croniste catala mos vol presentar com vixcuts en primera persona.

 Com a colofo, el croniste catala llança un exaltat alegat en favor de Catalunya, en tota seguritat per a tractar de compensar la frustracio que li provocaria tindre que admetre l'inferioritat de ranc de Catalunya davant els regnes d'Arago i de Valencia (i MALLORCA). Proselitisme gratuït que deixa en evidencia el marcat caracter CHOVINISTA de RAMÓN MUNTANER i la seua visio partidista en favor de Catalunya i lo catala a lo llarc de la seua "cronica". Un CHOVINISME catalaniste que continua present en nostres dies, en major virulencia i agressivitat si cap, que ve de la ma del nacionalisme catalaniste (i els seus colaboracionistes en terres valencianes) que pretenen fer creure que l'idioma VALECIA es nomes un variant del Catala per a absorbir el patrimoni llingüistic i historic-cultural valencià dins dels seus inventats i ficticis "PAÏSOS CATALANS" i "corones CATALANO-aragoneses" imperials.

No hay comentarios:

Publicar un comentario