VISITAS

jueves, 13 de enero de 2011

¿Tornarà?


Per ahi diuen que UV s'ha mort, yo crec que mes que aixo, l'han abandonada, l'han deixada tirada i poc a poc han anant fugint d'ella .Uns es van passar al PP, no cal dir noms, tots els coneguen, atres se passaren al BLOC, i atres fundaren i s'ha afiliaren a partits com UxV o CV o inclus la mateixa IRV; tambe algu acabà en ENV i atres s'han quedat en sa casa atordits i sense reaccio.
Uns pocs encara se mantenen en UV, inclus han entrat de nous en l'intencio de tornar a fer d'UV lo que era en la seua epoca gloriosa el partit dels valencianistes dels valencians, pero clar, en aço no contaven tots els que van abandonar el barco i ara el pare no deixa creixer als bebes, bo eixa es escusa que fiquen alguns.
Tal volta no deurien haver abandonat el barco i haver-se quedat lluitant en ell, pero no, era mes facil fugir del malalt pudent per si de cas te contagiava i van decidir mampendre atres aventures politiques, algunes minoritaries tercerviistes i atres runoses economicament.
Hi ara el seu fracas en tot es culpa d'UV i de quatre valencians que si li han tirat collons i s'han acostat al malalt i li volen cuidar i curar i reviscolar i si no es aixina el ficaran en hivernacio ven guardadet fins que vinguen temps millors i es puga sanar novament.
UV no ha traicionat mai a ningu, sempre ha estat al servici de Valencia i del poble, som mosatros el que la van traicionar ad ella, la vam abandonar quant mes falt fea que els valencians estiguerem al seu costat i tots van eixir fugint a uns atres partits que lo unic que han volgut fer es ser una copia d'UV. Si ya ho teniem tot fet, mira que van ser burros, yo el primer en desertar, en abandonar al malalt, ara tornare per a estar al seu costat fins que cure o fins que muiga, pero ya no deixarem a cap valencià darrere.
Passe una cosa o atra, UV continúa tenint mes força que molts atres que diuen estar vius i si la gent que yo conec li fica temps, ya pots riure't dels milacres de San Vicent perque son capaços de resucitar a un mort i tambe de ficar-lo a parir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario