VISITAS

martes, 8 de septiembre de 2009

Som valencians i punt


Hi ha un poble confos i dormit , que poc a poc oblida les seues arrels pres de la modernitat , la globalisacio i el stress consumiste d'una nova civilisacio on les tradicions van perdent-se poc a poc.
L'operacio de desquarterar a tot un poble i el seu territori va escomençar fa ya un segle en benefici de l'engrandiment de una nova nacio formada i pegada en tiretes per a conseguir el resorgiment d'un imperi basat en l'unitat de pobles en tradicions i cultures distintes. Encara que este proyecte mai va tindre un final ha deixat al nostre poble dividit i marcat per les cicatrius i confusions de molts dels seus fills, que han perdut la seua anima i el seu orige de pertanyer a un poble que mai ha segut vençut en segles d'historia , un poble que es veu arrastrat cada dia per la seua ignorancia en lluites sense sentit. No contents en tindre un melic, mos passem el dia mirant els melics dels catalans i els dels castellans i lo mes gros es que encara hi han qui defenen a uns o atres. Els dos falten a la llealtat que s'ha de tindre cap ad esta terra, una terra que porta generacions donant-nos tot lo que te i que encara alguns s'atrevixen a dir que si som part d'aci o som part d'alla... Som una cosa assoles en un territori definit en una llengua i aixina ha segut, i aixina intentarem que es mantinga tota una eternitat. Poc importa que un grapat decidixca reafirmar-se en una nacionalitat, en lo que som, valencians. Preferim ser pocs pero estar convençuts de la nostra lluita sagrada i de rendir honors a un poble i assoles i respondre per la nostra unica nacio.
Mosatros volem convidar al poble valencià , a lluitar en tots els ambits socials, a dependre la nostra llengua valenciana, a usar-la i a participar en totes les tradicions milenaries que mos fan un poble unic en tot el Mediterrananeu, i que la gent es deixe complexes d'inferioritat respecte a pobles o nacions veïnes , la teua terra et necessita ara mes que mai sino tota la teua cultura i tradicions acabaran engolides per la superioritat economica i l'inferioritat que t'han fet clavar en el cap com un llavat de cervell per negar-te lo que el restant pot fruir , un sentiment que a tu te tenen negat camuflant-lo entre doctrines
pseudo imperialistes d'atres nacions que no te deixaran que te desenrolles , per que eres una compentencia i un rival massa fort per a poder vencer i lluitar contra tu.
Valencians, homens i dones, la lluita escomença per reconeixer que eres i d'on eres, no podem estar ya baix l'opresio dels estrangers i els seus partits politics, que mos ofeguen la nostra identitat,lluita en les teues armes i no te fies d'aquells que ni parlen ni escriuen com tu i manco si ni tan sevol t'entenen en la teua llengua.
Volem ser valencians, els paladins del regne que defendran la seua terra i la seua mar, volem que la nostra senyera onege al vent per tota la nacio , i volem que l'orgull de ser valencians mos torne a unflar el pit , junts baix els plecs de la nostra senyera, tots a una veu germans vingau a una lluita que assoles es per als que se senten valencians.

No sigues foraster en la teua terra, ella no ho entendra.
Vixca Valencia Vixca lo Regne.

2 comentarios: