VISITAS

jueves, 23 de julio de 2009

Les normes d'El Puig


“La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) naixqué en 1915 en l’objectiu fonamental d’efectuar una investigació científica de la llengua i cultura valencianes. En l’actualitat, la RACV pertany a la Confederació Espanyola de Centres d’Estudis Locals del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) junt a uns atres organismes i acadèmies similars de l’Estat.
El caràcter provisional de les Normes de Castelló de 1932 i la necessitat d’un model més pròxim i fidel a la realitat llingüística del Poble Valencià la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV confeccionà una nova codificació ortogràfica per a la llengua valenciana, partint dels treballs i indagacions científiques i llingüístiques del juge i escritor Miquel Adlert i del filòlec Lluís Fullana. Esta nova normativa fon ratificada el sèt de març de 1981 el Monasteri de Santa Maria d’El Puig; per açò que popularment les normes de la RACV són també conegudes com a Normes d’El Puig". (Extret de la web www.llenguavalenciana.com).

A vore si alguns s'enteren ya de una vegada, les normes de la RACV i les del puig son les mateixes i es la seccio de llengua de la RACV la que les modifica o dirigix. No hi han unes mes antigues i atres mes modernes pero el valencianisme esta ple d'iluminatis i borinots culturals, aficionats a la filologia, amen de politics d'anar per casa especialistes en amollar espardenyades per tot arreu o torpedejar en favor del castellanisme totes les iniciatives autentiques valencianistes.

Esta ortografia fon adoptada per Lo Rat Penat, Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) L’Oronella, Del Sénia al Segura, la RACV, l’Editorial Aitana o Acció Bibliogràfica Valenciana, entre unes atres. El primer Estatut d’Autonomia Valenciana era publicat segons els criteris ortogràfics de la RACV i durant els primers temps de democràcia, després de la dictadura franquista, foren les normes utilisades en l’ensenyança pública.

Aixina que a vore si tenim coneiximent i deixem que les persones instruides siguen les que treballen en la nostra llengua i el demes lo unic que tenim que fer es escoltar, dependre i preguntar, no inventar noves ortografies i paraules per que les normes d'El Puig estan basades en com se parla en tot lo regne des de el Senia al Segura i clar està que el valencià no es el mateix en Morella que en Biar.

Fare meues unes paraules de un companyer meu nacionaliste de la PJV que he tret del seu blog i diu:

"Les llengües son com els sers vius, evolucionen en el temps per tal de millorar i ser mes utils i practiques als seus parlants".

Ni el rei Jaume I, ni Ausias March, ni Joanot Martorell parlaven com els seus antepassats 600 anys ans que ells. Parlaven tal i com heu feen en l'epoca que els toca viure. De la mateixa manera, mosatros en l'actualitat parlem d'una atra manera a com heu feen els nostres antepassats de fa 600 o 1200 anys arrere. Ham de parlar la llengua valenciana de l'epoca que mos ha tocat viure, no la de fa 600 o 1200 anys.

La llengua valenciana es com es gracies a la seua propia evolucio. Perque siga molt pareguda a unes atres llengües no te perque ser ni la mateixa, ni te perque ser "incorrecta", ni te perque abandonar les seues formes propies evolucionades per les forasteres catalanes.

3 comentarios:

 1. Totalment d'acort, Billyjoe.

  Quant al nostre valencianisme, com comentava fa poc un amic en el meu blog, és perentori conseguir entre tots un proyecte atractiu, coherent, cohesionat; encara que siga divers. Guanyar-nos definitivament el respecte dels que no pensen com nosatros. Ser coherents en la nostra forma de pensar i saber explicar coherentment per qué pensem com pensem.

  En lloc de dividir-nos i tornar-nos a dividir per favaes, per a felicitat de ya saps tu quins...

  ResponderEliminar
 2. Amb les normes que vulgueu i tot respectant tots els particularismes i localismes possibles...no hi ha dubte que català,valencià,mallorquí,alguerès o com es vulgui dir són la mateixa llengua,la que hauriem d´estimar i anar tots a una, no aflebint-la amb polèmiques esterils.
  Parlar diferents dialectes d´una mateixa branca comuna no convertix un valencià en català o a l´inrevès.Cadascú amb la seua cultura i tradició que li són pròpies,compartim un passat comú(Corona d´Aragó) i un caràcter mediterrani semblant.Un belga que parli francès(valon) no deixa d´ésser belga,o els suissos,etc.
  Em fa llastima aquestes guerres que tenim entre comunitats germanes.
  Que jo sapiga,en Jaume I va conquerir Valencia,li va otorgar un Regne però era del Casal de Barcelona, com el seu pare en Pere, qui va posar com a estandard la seua corona reial a sobre la senyera,que compartim tots els pobles de l´antiga corona.

  ResponderEliminar
 3. Que yo sapiga Jaume I era naixcut a Montpelier i criat en Monzo Arago, era comte de Barcelona que es un titul pero va ser REI de valencia que es mes que comte per lo manco açi en el teu poble no ho se.
  Mosatros no compartim res,no volem ser de la Corona de Arago, ni catalans, ni castellans , volem ser valencians parlar valencia i que els demes mos deixen viure en pau.

  Ah i va morir en Alzira , Regne de Valencia, mira avore que tenia de Catala.

  ResponderEliminar