VISITAS

domingo, 3 de mayo de 2009

La Batalla d'Almansa i l'unitat llingüistica


Voldriem fer una serie d'observacions, tant a castellanistes com a catalanistes sobre el fets i les consqüencies de la batalla d'Almansa el 25 d'abril de 1707.De totes les conseqüencies que va patir lo regne per la perdua de la batalla i la guerra potser la mes greu per als valencians i la nostra nacio, va ser la perdua de l'oficialitat de la llengua valenciana en cartes i documents oficials, sent substituida pel castella.
Molts diran que el valencià no se va prohibir i es va continuar parlant en normalitat, aço es cert pero l'estocada va ser de mort i hui en dia en ple segle XXI sofrim encara les conseqüencies. Al no continuar desenrollant-se de forma escrita, pergue la seua oficialitat en documents el valencià es va quedar ancorat en la seua ortografia mentres la parla evolucionava normalment a traves dels anys; aço va privar d'una evolucio ortografica al valencià que en el temps mos haguera portat a unes normes ortografiques propies molt abans de que estes que tenim hui en dia es varen propondre. L'oficialitat haguera fet que el valencià haguera continuat desenrollant-se de forma normal junt al castella, i ara no tindriem als pancatalanistes en el seu rollo de l' unitat de la llengua i la seua normalisacio.

Hui una nova Almansa s'acosta al valencià, la famosa unitat llingüistica acompanyada de la seua amiga la "normalització", que consentix en anormalisar el valencià per conseguir l'unitat en el catala.
Estos pancatalanistes volen destruir el valencià; que desaparega de les institucions oficials com van fer en 1707 susbtituint-lo per un hibrit de l'AVLL i baix la supervisio de l' INSTITUT DE ESTUDIS CATALANS. No te que servir de res, la llengua valenciana no morira mai,
hui en dia no es com en 1707 que la gent era analfabeta i no sabia escriure ni llegir, ni tenien internet. Hui uns pocs, si som molts millor podriem mantindre en sus a tota l'unitat llingüistica, Com? puix utilisant-la pero sobre tot escrivint-la deixant rastre d'ella per tots els llocs en lo carrer, en el treball, en les escoles, pero sobre tot en internet, en forums, blogs, comentaris, etc.
Podem guanyar esta segona Almansa i mos assistix la rao de la nostra causa, la de les causes justes i de la llibertat dels pobles.
Ninguna llengua ha necessitat mai d'una unitat llingüistica i normativa per a enaltir la seua lliteratura i el valencià la te i en abundancia. Les llengües resultants d'unificacions normatives son artificioses i van contranatura i la filologia com a ciencia del llenguage no pot dedicar-se a fabricar llengües artificials, sino a l'estudi de les llengües normals i naturals. No vas a dedicar-te a estudiar una cosa que tu mateixa acabes de crear, aço seria dels genero idiota.
Aniquilar el valencià desposeint-lo de les seues peculiaritats es aniquilar el nostre poble i la nostra nacio i borrar de l'historia del Regne de Valencia el seu segle de or, aço no podem permitir-ho ni colaborar inconscientment ningu de mosatros.
Darrere de l'unitat llingüistica hi ha tot un eixercit botifler i pancatalanista recolzat en milers de euros per l'Avll i l' IEC
LA GENERALITAT CATALANA i els espies del PP, tota una mancomunitat catalana disposta a bolcar tot el seu pes politic i els seu diners contra la nostra llengua i la nostra nacio.
¿I darrere de mosatros? no hi ha ningu, assoles tu i tu i aquell d'alla i est atre, pero som els suficients per guanyar esta batalla si usem be les nostres ferramentes.
Respecte a l'unitat de la llengua es diu que es una qüestio de nom, aixo ho diran els panques, per que mosatros diem que es una qüestio de identitat. Perque si el nom es lo de manco i no te importancia cridem-li pel nom de valencià ¿no?Ah pero ells no volen.¿ Per que tenim que consentir mosatros en dir-li catala? quan mosatros tenim 8 segles de llengua valenciana perfectament documentats i el primer segle d'or de les llengües romaniques junt a l'italia i abans que el mateix castella.¿tenim que canviar els valencians la nostra forma de parlar?¿ hem d'assesinar al valencia per a que un dialecte de laboratori inventat per un cubà aficionat a juntar lletres i jugar a filolec sobrevixca?. Pero es que ademes tenim que portar-nos per davant totes les varietats de catala com el tortosi i el lleidata i molts mes , vixca la cultura.

La llengua es un conjunt de paraules i formes de parlar d'una nacio o poble. Aço segons el diccionari de la llengua espanyola, si partim de que els valencians som un poble o nacio distinta de la catalana, aragonesa, o gallega tenim que el valencia es la nostra llengua. Perque es el nostre poble, mosatros el valencians els que creem i formen la nostra llengua a lo llarc dels anys i dels segles i no els filolecs o llingüistes i manco els politics sino els homens i les dones valencianes com tu i yo que la hem guardat protegit i conservat fins als nostres dies i aixina ha de ser per moltes Almanses que vinguen. No sigues foraster en la teua patria, depren l'historia i llengua de Valencia i no l'oblides.


"no podem pedre la memoria de que som valencians, perque el poble que oblida el seu passat acaba per perdre's ad ell mateixa"
NICOLAU PRIMITIU I VALENCIA.

3 comentarios:

 1. Maravellos, açò es realment una lliço magistral.
  Encara que soles forem tu i yo, estic segur, que un dia els fonaments basics de l'unitat de la llengua, eixos mateixos fonaments que ya hui en dia comencen a devilitar-se per culpa dels seus propis filolecs, que s'han cregut Deus de la llingüistica. Eixos mateix, que encara no s'han ficar d'acort en com fer que el poble accepte totes les mentires que los be al cap.Eixos mateix que un dia diuen cap i atre cua. Eixos mateix, que hui en dia estan en lluita per la misera quantitat de 6.000 € al mes.
  "Si som lo que som, serem.
  Pero, si som lo que som,no serem mai"
  Julià San Valero

  "si som valencians, sempre serem.
  Pero si som castellans o catalans, no serem mai"

  ResponderEliminar
 2. "Si som lo que som, serem.
  Pero, si no som lo que som, no serem mai"
  Julià San Valero

  ResponderEliminar
 3. ¡ Perfecte ! A soles un comentari, en lloc de dir 'unitat de la llengua' ha de dir 'unitat de les llengües'.

  www.persupost.blogspot.com

  ResponderEliminar